497 3/14ä Olsson

Tillbaka
Ludvig Nils
156 sidor
Trådhäftad Gleerups 1958. Minnen
från 1914-1918. Illustrerad.

 Pris: 90 kr / 8,3 €