Allmänna grunder för ordnandet af svenska härens förvaltning i fält

Tillbaka
Komitén för utarbetande af förslag till fältförvaltnings- och etappreglementen
38 sidor
Häfte Norstedt 1892. Afgifna af den genom nådigt bref den 12 oktober 1888 tillsatta Komitén för utarbetande af förslag till fältförvaltnings- och etappreglementen. Mycket gott skick. Pris: 400 kr / 40,4 €