Arbetarne fosterlandet och armén

Tillbaka
Jaures Jean
151 sidor
Trådhäftad Tidens förlag 1916. Tre kapitel ur "L´armee nouvelle" (Den nya hären). Förord av Hj.Branting. JJ var fransk socialistisk politiker som här propagerar för ett folkförsvar av milistyp.

 Pris: 100 kr / 10,1 €