Armén i utveckling

Tillbaka
red.com
234 sidor
Trådhäftad Försvarsmedia 1994. Illustrerad. Tjugo uppsatser av olika författare som söker beskriva hur dagens högteknologiska samhälle påverkar utvecklingen i armén. Gott skick.

 Pris: 10 kr / 1,0 €