ARV - Scandinavian Yearbook of Folklore 1980

Tillbaka
Bild saknas
Jonsson Bengt R. red
216 sidor
Inbundet dekorerat förlagsband The Royal Gustavus Adolphus Academy Uppsala. Almqvist& Wiksell International 1982. Vol. 36. Fläck från tryckningen på sidorna 191 och 192 men i övrigt i mycket gott skick.

 Pris: 30 kr / 3,0 €