Att vägra döda att vägra värnplikt

Tillbaka
Hammarberg Jarl red.
126 sidor
Trådhäftad Zindermans 1965. Speglar en debatt från 1960-talet Med bidrag av Stig Carlson,Lars-Olof Franzen,Lars Gustafsson,Jarl Hammarberg,Ingmar Hedenius,Jan Myrdal och Alvar Nelson. Namnad.

 Pris: 20 kr / 2,0 €