Berättelse om Arméens Flottas operationer och seger wid Friedricshamn den 15 maji 1790

Tillbaka
Marinstaben red.
8 sidor
Häfte 14,5x18 cm klammerhäftad Marinstaben 1979. Faksimil av första upplagan Stockholm 1790. Berättelse om arméens flottas operationer och seger wid Friedricshamn den 15 maji 1790, under konungens befäl. Upplaga om 100 tryckta exemplar. Gott skick.

 Pris: 160 kr / 16,2 €