Bilder ur svensk historia

Tillbaka
Johnsson Ulf G. red
136 sidor
Inbundet linneband/omslag Raben&Sjögren 1975. En konstbok från Nationalmuseum. Årsbok för Svenska statens konstsamlingar 22. Innehåller fyra articklar där ibland en 20 sidor lång artickel av Sven Ulric Palme med
titeln Krig och fred i konsten.
Exlibris. Namnad. Omslaget något slitet.

 Pris: 70 kr / 7,1 €