Bismarck och krigsutbrottet 1870

Tillbaka
Weibull Curt
119 sidor
Trådhäftad Bonniers 1944. Föreläsningar vid Göteborgs Högskola den 15, 19 och 22 oktober 1943. Här framställs Bismarck som den som kraftfullt drev på för ett krig - den officiella tyska inställningen var att fransmännen ville ha krig. Understrykningar med blyerts.

 Pris: 50 kr / 5,1 €