De avgörande slagen 1.

Tillbaka
Fuller J.F.C.
310 sidor
Inbundet förlagsband/omslag Historiska Media 2003. Från antiken till Hastings 1066. Detta verk består av fyra band, vilka sammantaget beskriver krigskonsten under 2 500 år. Den brittiske militärhistorikern J F C Fuller har detaljstuderat flera av historiens stora militära sammandrabbningar. Utifrån en genomtänkt teori gör han en intressant analys av själva krigsförloppet där varje slag beskrivs som en vändpunkt. I analysen betonar han betydelsen av snabbhet och vikten av att kunna tränga in i motståndarens tankegång. Fyrbandsverket är den första svenska översättningen av Fullers militärhistoriska standardverk, en klassiker inom sin genre. Detta är band ett.

 Pris: 100 kr / 10,1 €