De avgörande slagen 2.

Tillbaka
Fuller J.F.C.
343 sidor
Inbundet förlagsband/omslag Historiska Media 2003. Från högmedeltiden till Leuthen 1757.
Detta verk består av fyra band, vilka sammantaget beskriver krigskonsten under 2 500 år. Den brittiske militärhistorikern J F C Fuller har detaljstuderat flera av historiens stora militära sammandrabbningar. Utifrån en genomtänkt teori gör han en intressant analys av själva krigsförloppet där varje slag beskrivs som en vändpunkt. I analysen betonar han betydelsen av snabbhet och vikten av att kunna tränga in i motståndarens tankegång. Fyrbandsverket är den första svenska översättningen av Fullers militärhistoriska standardverk, en klassiker inom sin genre. Detta är band två.

 Pris: 100 kr / 10,1 €