De svenska trängtrupperna 1885-1935 - Del 1

Tillbaka
Smith G.A./Engdahl S.A.
375 sidor
Blått halvfranskt band Victor Petterson Bokindustri 1935. Illustrerad. Minnesskrift med anledning av de svenska trängtruppernas 50-åriga tillvaro år 1935. Del 1. Träng- och transportväsen förr och nu. En historisk och organisatorisk återblick. Bibliofilupplaga Nr. 332. Gott skick.


 Pris: 250 kr / 25,3 €