Den faustiska människan

Tillbaka
Eriksson Gunnar
108 sidor
Häftad Natur och Kultur 1991. Vetenskapen som europeiskt arv. Ingår i vitterhetsakademins skriftserie om Europa. Gunnar Eriksson pekar på nyfikenhet, ifrågasättande och självreflexion som tre viktiga kännetecken hos den europeiska kunskapssökaren och vetenskapsmannen genom historien. Gott skick.

 Pris: 50 kr / 5,1 €