Den socialistiska rekonstruktionen av Moskva och övriga städer i Sovjet-Unionen

Tillbaka
Kaganovitsj L.M.
111 sidor
Klammerhäftad Arbetarkultur 1932.
Denna broschyr är en bearbetning av det stenografiska referatet av det tal som medlemmen av Sovjet-Unionens komunistiska partis CK, L.M. Kaganovitsj, höll på partiets juniplenum i Moskva 1931. Namnad. Nött rygg men i övrigt i gott skick.


 Pris: 200 kr / 20,2 €