Den stora ondskan i Valais.

Tillbaka
Kärfve Eva
256 sidor
Häftad Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1994. Kulturhistoriskt
bibliotek. Den första häxförföljelsen i Europa. Gott skick.

 Pris: 40 kr / 4,0 €