Dokument från Sveriges Kommunistiska Partis (SKP) första kongress 4-7 januari 1973

Tillbaka
red.com
62 sidor
Häfte klammerhäftad Uppsala 1973.
SKP dokument nr 1. En förstrykning. Gott skick.

 Pris: 50 kr / 5,1 €