En sjömilitär observationsrapport från USA år 1821

Tillbaka
Cederlöf Olle
13 sidor
Häfte 15x21,5 cm klammerhäftad Särtryck ur Aktuellt från Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona 1970. Illustrerad.

 Pris: 40 kr / 4,0 €