FAK Malmö 50 år 1933-1983 50

Tillbaka
Twede Gösta red.
28 sidor
Häfte 15x21 cm klammerhäftad Malmö Frivilliga Automobilkår 1983. Illustrerad.
Jubileumsskrift. Gott skick.

 Pris: 60 kr / 6,1 €