Från röda armen I-II

Tillbaka
red.com
223+157 sidor
Trådhäftad Militärlitteraturföreningens förlag 1930-1931. Nr 156 och 161. Del I inehåller en översättning av 1929 års fälttjänstrreglemente jämte kort översikt av krigsorganisationen. Samt en utvikbar bilaga i färg med Truppslagstecken och gradbeteckningar i röda armen.
Del II inehåller rysk taktik enligt stridsföreskrifterna för infanteriet, artilleriet och kavalleriet. Illustrerad med 15 figurer.

 Pris: 200 kr / 20,2 €