Fältandaktsbok tillegnad Sveriges krigsmän

Tillbaka
Fosterlandsstiftelsen
112 sidor
Trådhäftad 8,5x12 cm Fosterlands-
stiftelsens Förlags-Expedition Stockholm 1894. Lite nötta pärmar bla några hål.

 Pris: 200 kr / 20,2 €