Fältmarskalkens död

Tillbaka
Palm Thede
145 sidor
Trådhäftad Militärhistoriska förlaget 1976. Essäer av före detta forskningschefen vid Militärhögskolan (1965-1972).

 Pris: 100 kr / 10,1 €