Försök till Militär-Bibliotek, af arbeten tryckta i Sverige, eller utgifne af Svenska Författare

Tillbaka
Sturtzenbecher M.
40 sidor
Originalpappband. Bibliotheca Bibliographica Nr 1. faksimilupplaga 1974. Kungl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar år 1816.

 Pris: 120 kr / 12,1 €