Gulfkriget som jag upplevde det

Tillbaka
Lyning Fredrik N:son
79 sidor
Trådhäftad Probus 1994. Meddelande från militärhistoriska avd Nr7. Illustrerad.

 Pris: 80 kr / 8,1 €