Gustaf Mauritz Armfelt

Tillbaka
Tegner Elof
470 sidor
Halvfranskt band Beijers Förlag 1883. Första bandet med studier ur Armfelts efterlämnade papper samt andra handskrifter och tryckta källor. En
porträttplansch. Samt en karta. Lite nött band där försättsbladet har en liten pappersförlust. Kartan har också en liten reva. Men i övrigt i gott skick. Inga understrykningar.

 Pris: 100 kr / 10,1 €