Hitlers fall

Tillbaka
Reed Douglas
124 sidor
Trådhäftad Världspress 1944. Skådespel i tre akter. En romantiserad skildring av hur generaler och junkrar störtar nazismen och dess führer för att det expansionshungriga Tyskland skall leva vidare.

 Pris: 100 kr / 10,1 €