Hopp i nöd & lust

Tillbaka
Kernell Stig
159 sidor
Inbundet förlagsband Svensk Flyghistorisk Förening 1997. Fallskärmens historia ur svenskt perspektiv. Illustrerad.

 Pris: 140 kr / 13,0 €