I vapenrock och linnebyxor

Tillbaka
Ville i Momåla (Moberg Vilhelm)
119 sidor
Trådhäftad Bokförlaget Rediviva 1973. Facsimileutgåva av orginal upplagan som utkom 1921 under förf pseudonymen
"Ville i Momåla". Liten rivskada på bakre pärmen.

 Pris: 70 kr / 7,1 €