I övermorgon socialism

Tillbaka
Gustafsson Bo
202 sidor
Häftad Gidlunds 1981. Levande och dött i marxismen. Kapitalismens kris.
Löntagarfonder. Illustrerad med diagram. Lite nött.


 Pris: 60 kr / 6,1 €