Industrigruppen JAS information December 1981

Tillbaka
red.com
8 sidor
Klammerhäftad tidskrift till de anställda inom Saab-Scania, Volvo
Flygmotor, LM Ericsson, SRA Communications och FFV. Illustrerad. Bilden är beskuren.

 Pris: 50 kr / 4,6 €