Jack hos skådespelarna

Tillbaka
Bergman Ingmar
101 Pages
Trådhäftad Bonniers 1946. Skådespel i två akter. Bergmans första publicerade drama, debut. Ovanlig. En understuckning på framsidan med bläck, samt en förstrykning i texten med bläck.


 Pris: 400 kr / 40,4 €