JAS 39 Gripen

Tillbaka
Lindqvist Gunnar/Widfeldt Bo
191 sidor
Inbundet förlagsband/omslag 30.5x
22 cm Svenskt militärhistoriskt bibliotek 2003. Bibliofilutgåva om 9999 exemplar vara detta är nr 5903. Boken erbjuder en historisk översikt över flygvapnets materialanskaffning alltsedan starten 1926 och ända fram till projektering, konstruktion, utprovning och tillverkning och första leverans våren 1993. Rikt illustrerad. Gott skick.

 Pris: 200 kr / 18,5 €