Kampen mot Hitler

Tillbaka
Trotskij Leo
194 sidor
Häftad Röda rummet 1983. Om fascismens framväxt i Tyskland på grund av socialdemokratins svek mot arbetarklassen

 Pris: 90 kr / 9,1 €