Katalog N:o 400 - Fyrahundra rariteter

Tillbaka
Björck & Börjesson
76 sidor
Trådhäftad 13x20 cm Björck&Börjesson 1951. Illustrerad. Antikvarisk katalog. Björck&Börjesson 50-årsjubileum. Innehåller bl.a. fina avdelningar svenska 1500- och 1600-talstryck samt både inkunabler och Aldustryck. Gott skick.

 Pris: 140 kr / 14,1 €