Konstanteckningar under en resa till Bornholm år 1857

Tillbaka
Brunius Carl Georg
249 sidor
Ryggklotband (senare) Gleerups förlag, Berlingska boktryckeriet 1860. Carl Georg Brunius (1792-1869) var professor och arkitekt. 1814 reste han och undersökte byggnadsminnesmärken och monument i Viken, året därpå på Gotland. Resultaten av dessa resor kom att ingå i den av sedermera riksantikvarien J. G. Lijegren utgivna "Nordiska fornlemningar", 1819-23. Efter impulser från bl. a. Molbech vändes Brunius intresse mot medeltidsarkitekturen. Genom sin verksamhet som arkitekt och renovator kom han att sätt sin prägel på otaliga kyrkor, främst skånska, och -inte minst- på staden Lund. Han hade en enorm arbetsförmåga, men värdet av hans många insatser på arkitekturens område måste i efter hand anses diskutabelt. Hans undersökningar och inventeringar på det konsthistoriska och -arkeologiska fältet är däremot otvivelaktigt betydelsefulla, Brunius visade, att man genom arkivforskningar kunde belysa och levandegöra föremålen ur fler perspektiv än vad som dittills varit brukligt. Mycket gott skick.

 Pris: 400 kr / 40,4 €