Kriget mot Japan

Tillbaka
Öberg E
91 sidor
Trådhäftad Allmänna försvarsföreningen 1945. Behandlar "världens största amfibiekrig" tiden mitten februari 1942 till mitten av april 1944 med undantag för fälttågen i Burma och Kina efter maj 1943. Illustrerad med fem utvikningsbara kartor.

 Pris: 140 kr / 14,1 €