Kriget och Kulturutvecklingen - i historiskt perspektiv

Tillbaka
Holm Torsten
194 sidor
Inbundet förlagsband/omslag Lindblads 1941. Det är en djupt rotad och vida utbredd uppfattning, att kriget alltjämt är nödvändigt och ofrånkomligt såsom uppgörelsemedel mellan folken. Syftet med denna skrift är att framlägga synpunkter till stöd för en motsatt uppfattning. Gott skick.

 Pris: 40 kr / 4,0 €