Krigets vardag - Glimtar ur Danmarks, Finlands och Norges stridserfarenheter 1939-1940

Tillbaka
Arrhén Erik
143 sidor
Häftad Försvarsstabens bildningsdetalj 1941. Serie: Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift. Mycket gott skick.


 Pris: 150 kr / 15,2 €