Krigskonstens historia för militärskolor och officerare af alla grader

Tillbaka
Berneck K. G. von
311 + IV sidor
Klotband Eklunds Förlag 1869. Ifrån tredje upplagan öfversatt af G. A. Ekholm.

 Pris: 300 kr / 30,3 €