Kungliga Krigsvetenskaps-akademiens Handlingar och Tidskrift 1970

Tillbaka
Krigsvetenskaps-akademien
1100 sidor
Tio häften 1970. 174 årgången. Komplett årgång. Illustrerad. Understrykningar kan förekomma. För övrigt i gott skick.

 Pris: 150 kr / 15,2 €