Landstigningar

Tillbaka
Gizycki H.V.
183 sidor
Trådhäftad Militärlitteraturföreningen 1905, utvikbar översiktskarta över trakten omkring Stralsund. 14.-16. häftena af författarens Strategiskt-taktiska uppgifter medlösningar. Militärlitteraturföreningens skrifter 92 Ouppskuret ex. Namnad.

 Pris: 200 kr / 20,2 €