Landstormen och dess uppgifter framställda i stridsbilder

Tillbaka
Falkenberg A.
128 sidor
Trådhäftad Fahlcrantz 1910. Illustrerad. Tillägnade Sveriges landstormsmän och frivilliga skyttar.Lite nött rygg.

 Pris: 180 kr / 16,7 €