Laos 40 år Lunds akademiska officerssällskap

Tillbaka
Lidén Erik red.
75 sidor
Inbundet dekorerat förlagsband Malmö 2001. Officerssällskapet grundades av några nyutexaminerade reservofficerare som ville förena det akademiska med det militära i studentikos anda. I denna skrift ger 20 skribenter sin syn på de gångna åren. Illustrerad. Gott skick.

 Pris: 50 kr / 5,1 €