Malmö Stads Elektricitetsverk

Tillbaka
elektricitetsverkets styrelse
57 sidor
Häftad Malmö elektricitetsverkets styrelse 1903. Illustrerad med 27 plancher. Malmö stads elektricitetsverk: byggnadsberättelse och berättelser öfver Malmö stads elektricitetsverks förvaltning till och med år 1901 och under 1902. Främre omslaget pappersförlust. Sliten rygg.


 Pris: 350 kr / 35,4 €