Mao Tse-tungs dikter i urval

Tillbaka
Löfstedt Jan Ingvar/Oldberg Ulf
63 sidor
Trådhäftad 17x26 cm Clarte 1969.
Dikterna presenteras såväl i svensk tolkning som i det kinesiska originalet. Litet rivspår av prislapp på bakre pärmen.

 Pris: 70 kr / 7,1 €