Marinkalender 1942

Tillbaka
Sveriges flotta
147 sidor
Klotband Sveriges Flotta, Förening för sjövärn och sjöfart 1942. Årgång 5, illustrerad. Namnad och stämplad
"Arkivexemplar".

 Pris: 140 kr / 14,1 €