Marxistiskt Forum Nr 5/1978

Tillbaka
Berge Anders
80 sidor
Häfte 15x21 cm klammerhäftad Ordfront 1978. Teoretiskt organ för Sveriges kommunistiska parti. Temanummer om 2:a världskriget. Understrykningar. Gott skick.

 Pris: 50 kr / 5,1 €