Minnesskrifter från ransoneringstiden åren 1914-1919

Tillbaka
Nyvander Fredrik Wikholm J.E.
71 sidor
Klammerhäftad Sundsvall 1919. Inehåller en 50 sidor lång textdel om ransoneringen av olika födoämnen och en 21 sidor lång del som visar bilder på olika ransoneringskort.

 Pris: 100 kr / 10,1 €