Mord för ro skull

Tillbaka
Broberg Jan
300 sidor
Trådhäftad 14,5x15 cm Cavefors 1964. Orginalutgåva. Debut. Illustrerad. Omslaget lite nött.
Namnad.

 Pris: 150 kr / 15,2 €