Människorna i det moderna kriget

Tillbaka
red.com
35 sidor
Klammerhäftad Statens Räddningsverk 1992. Erfarenheter från kriget i Persika viken. Rikt illustrerad med fotografier i färg och svartvitt.

 Pris: 60 kr / 6,1 €