Norden under andra världskriget

Tillbaka
Molin Karl red.
231 sidor
Trådäftad Nordisk ministerråd Gyldendal/Liber 1979. Illustrerad med tabeller och en karta.

 Pris: 170 kr / 17,2 €